MO 05 Horní Počernice

MO 05 Horní Počernice
Osoby:

Ing. Vilém Čáp, Předseda

Jiří Poláček ml., Místopředseda

Bc. Jakub Moudrý, Místopředseda

Petr Baraník, Člen

Bc. Martin Ďurica, DiS., Člen

Jan Kotouč, Člen