Den dětí 2008

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 14 dne 29. 5. 2008 pořádal v areálu školy Generála Janouška na Černém Mostě akci ke Dni dětí. Děti soutěžily v různých disciplínách a odměnou jim byly malé dárečky a sladkosti. Největší radost jim ale udělal "skákací hrad".


Miroslav Dvořák, člen OVV P 14
Adéla Pokusová, asistentka tajemníka KVV
Petr Kovanda, člen OVV P 14
Zuzka Mikulíčková, místopředseda OVV P 14
Michaela Blahutová, tajemnice OVV P 14
Vladimír Saitz, člen OVV P 14
Jan Slezák, předseda OVV Praha 14
Vilém Čáp a Jan Slezák