Mgr. Ondřej DolínekMgr. Ondřej Dolínek

předseda OKK


Telefon: 732120021
Email: odolinek@expresfinance.cz
člen MO 06 Hloubětín


Organizace

Obvodní kontrolní komise, Předseda

MO 06 Hloubětín, Člen