Jan Slezák
Jan Slezák

místopředseda KZ ZHMP, místostarosta MČ Praha-Újezd nad Lesy


Email: sandras@volny.cz
předseda Bytové komise RMČ Praha 21, člen Dopravní komise RMČ Praha 21


Organizace

Obvodní výkonný výbor, Předseda

MO 07 Újezd nad Lesy, Člen

ZMČ Praha Újezd nad Lesy, Člen