Klánovický les stále v ohrožení. Rozhodnutí padne v březnu.


I přes odmítavé stanovisko Klánovických občanů vyjádřené ve dvou komunálních volbách a navíc v místním referendu v listopadu 2009 pokračuje golfový investor intenzivně v přípravách projektu golfového hřiště v Klánovickém lese. Zbytečně mají být vykáceny desítky hektarů lesa v přírodním parku!  ČSSD se podařilo přispět k zadání změny územního plánu Z1733 tak, aby lesní pozemky, kde je plánované golfové hřiště, byly i v územním plánu vedeny jako lesní. Toto rozhodnutí je však jen dílčím vítězstvím, neboť o finálním schválení navrhované změny se bude teprve hlasovat v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v březnu 2013. Jaký byl vývoj této kauzy v posledních měsících, shrnuje tento článek.

ČSSD Praha 14 dosáhla důležitého úspěchu ihned po komunálních volbách 2010 tím, že prosadila pojistku proti golfu v lese do koaliční smlouvy ČSSD/ODS na pražském magistrátu. Koalice ČSSD/ODS na magistrátu loni padla a byla nahrazena koalicí TOP09/ODS. Tato nová koalice bohužel problematiku golfu v Klánovickém lese nijak neřeší. Proto je otázka klíčového hlasování o změně územního plánu Z1733 stále otevřená.

Toho využívá firma Forest Golf Resort Praha, jež nadále o realizaci projektu usiluje. 30. prosince 2011 předložil Forest Golf Club Praha na Magistrát hlavního města Prahy záměr: VÝSTAVBA (OBNOVA) GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ PRAHA – KLÁNOVICE zpracované podle zákona č. 100/2001 Sbírky, o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). V únoru pak Magistrát hl. města Prahy vyvěsil toto oznámení záměru, do kterého bylo možné zasílat do 12. března 2012 připomínky. Došlo kolem 3000 připomínek, naprostá většina proti tomuto záměru.  Investor však těsně před vydáním stanoviska svoji žádost stáhl. Jedná se již o druhý takový krok investora, kterým se obvykle snaží, těsně před negativním stanoviskem příslušného orgánu, nepříznivý verdikt o vlivu projektu na životní prostředí, odvrátit. 

Investor se rovněž rozhodl podat námitku podjatosti proti Ing. Kuprovi, vedoucímu odboru stavebního Úřadu MČ Praha 21, který má v kompetenci územní i stavební řízení stavby golfového hřiště. Magistrát hl. m. Prahy dne této žádosti vyhověl a delegoval letos v únoru příslušnost k územnímu řízení ve věci golfu na Úřad Městské části Praha 22 (Uhříněves). Tento krok bohužel, dle klánovické ČSSD, zásadním způsobem zvyšuje riziko, že v tomto řízení nebudou respektovány názory občanů Klánovic i Městské části Praha – Klánovice.  Konečně byl také ukončen připomínkovací proces ke změně územního plánu Z1733 veřejným připomínkováním dne 14.9.2012. V současné době se magistrát vypořádává s připomínkami. Předpokládaný termín projednání a hlasování o této změně na zastupitelstvu MHMP je první čtvrtletí 2013. Stanovisko ČSSD je jasné – zastupitelé za ČSSD budou hlasovat pro přijetí této změny tj. NE golf místo lesa. Není však jisté jak budou hlasovat zastupitelé TOP09 a ODS.

Václav Švec, předseda MO ČSSD Praha - Klánovice