Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2011


Hospodaření MČ Praha 14 skončilo přebytkem ve výši 17,8 milionu korun, přičemž celkové příjmy činily 411,95 milionu korun, celkové výdaje byly 394,14 milionu korun. Z této sumy to pak bylo 81,73 milionu korun v kapitálových a 312,41 milionů korun v běžných výdajích. Právě v běžných výdajích se vedení městské části podařilo realizovat úspory, které radniční koalice prezentovala již při schvalování rozpočtu. Především se týkaly provozních nákladů na chod samotné radnice.

NOVÉ SMLOUVY ZLEVNILY SLUŽBY

„Díky uzavření výhodnějších smluv s dodavateli některých služeb byly významně sníženy provozní výdaje Úřadu MČ Praha 14,“ upřesnila zástupkyně starosty Lucie Svobodová s tím, že šlo například o dodávky elektrické energie, telefony, ostrahu objektu nebo úklid budov úřadu. V tomto ohledu navíc půjde podle Svobodové radnice ještě dál. „Stále tu jsou rezervy na další úspory a naším cílem je chod úřadu ještě více zefektivnit,“ dodala místostarostka. Ušetřilo se také na mzdách úředníků. Přispěla k tomu zejména realizovaná optimalizace lidských zdrojů a změny v organizační struktuře úřadu. K dalšímúsporám pak pomohla i příroda, letošní velmi mírná zima se odrazila v úsporách výdajů na úklid komunikací. Provedeny byly i nutné havarijní opravy silnic a chodníků.

UŠETŘILO SE DÍKY PŘÍSNĚJŠÍ KONTROLE

Dalších úspor bylo dosaženo v oblasti údržby zeleně. „V této oblasti jsme se zaměřili především na důslednější kontrolu prováděné údržby, čímž se nám podařilo ušetřit,“ vysvětlila  Svobodovás tím, že také v oblasti údržby zeleně se bude radnice snažit celý systém dále zefektivnit.
MČ Praha 14 v roce 2011 oproti předchozím uobdobí realizovala více investičních akcí. Značná část investičních výdajů ve výši 53 milionů korun směřovala do zateplení školních budov, což byl projekt připravený již za minulého vedení radnice Prahy 14. Stávající vedení MČse rozhodlo projekt realizovat a navíc na něj získalo i 15 milionů korun odhlavního města. Další prostředky na zateplování škol získala radnice i z evropských fondů.

NOVÉ SPORTOVIŠTĚPRO ŠKOLU I VEŘEJNOST

Ve výčtu dalších realizovaných investic nechybí například rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Bří Venclíků, rekonstrukce prvního podlaží ZŠ Hloubětínská, ale také nové prvky proskate park na Černém Mostě nebo herní prvky na hřišti v Jahodnici. Podle místostarostky Lucie Svobodové použila MČ Praha 14 ke krytí výše zmíněných investic zdroje získané v předcházejících letech z privatizace bytových jednotek a příjmy ze správy a prodeje majetku městské části. „Do budoucna se budeme snažit získat pro investice externí zdroje financování, aby se snížila zátěž na obecní rozpočet. Musíme plánovat obezřetně s ohledem na občanskou potřebnost,“ dodala Svobodová. V nastavených trendech vedoucích k úsporám běžných výdajů i efektivnímu vynakládání investičních výdajů, které se promítly již do uskutečněných úspor v hospodaření roku 2011, bude MČ Praha 14 pokračovat i v nadcházejícím období. Nadále budou tedy tendrováni noví dodavatelé, realizovány sdružené nákupy služeb, optimalizovány náklady spojené se správou bytového fondu a zodpovědně, především s časovým předstihem, plánovány investiční akce.

Převzato z časopisu Čtrnáctka, červenec 2012